Декларації Кузьківського сільського голови та секретаря Кузьківської сільської ради

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Кузьківського сільського голови Новікова Ігоря Володимировича

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні загальна сума сукупного доходу: декларанта - 69910 грн. членів сім'ї- 55842 грн. в тому числі:

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору:

декларанта - 59112 грн. членів сім'ї - 54164 грн. матеріальна допомога: декларанта- 10 798 грн. членів сім'ї- 1678 грн.

 

ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним: земельні ділянки - 48 660 кв.м. житлові будинки - 48 кв.м.

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта : квартири - 43,5 кв.м.

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та витрати декларанта на їх придбання (користування): автомобілі легкові -ВАЗ 2108  1993 р.в.

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на

іншому праві користування членів сім'ї декларанта :

автомобілі легкові «Ланос» 2003 р.в. ВАЗ 2108  1993 р.в.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Секретаря Кузьківської сільської ради Дюхиної Ірини Василівни

 

ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ

ОДфжанІ (нар^хбййні.) 3 усіх джерел В Україні

загальна сума сукупного доходу:

декларанта - 37 790 гри.

членів сім'ї- 31 743 грн.

в тому числі:

заробітна плата , інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені)

декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового

договору:

декларанта - 21 900 грн,

членів сім'ї - 31 357 грн.

матеріальна допомога:

декларанта - 609 грн.

інші види доходів:

декларанта- 15 890 грн.

членів сім'ї- 385,84 грн.

 

ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві

користування декларанта та витрати декларанта на придбання такого

майна або на користування ним:

земельні ділянки - 6973 кв.м.

житлові будинки - 99 кв.м.

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві

користування членів сім'ї декларанта :

земельні ділянки - 9400 кв.м.

житлові будинки - 78 кв.м.

 

ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на

іншому праві користування членів сім'ї декларанта :

автомобілі легкові - ВАЗ 2123 2003 р.в.