Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів
21.01.2015 00:00

                                                                          Image                                                                      

                                                                                                                                                                                   

КОНОТОПСЬКА   РАЙОННА   РАДА

 ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

21.01.2015

Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району

З метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території району, керуючись статтею 6 Закону України «Про рослинний світ», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

районна рада вирішила:

1.Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень  за межами населених пунктів на території Конотопського району (додаток 1).

2.Затвердити Типовий договір про надання послуг з видалення зелених насаджень (додаток 2).

            3.Конотопській  районній державній адміністрації, селищній, сільським радам забезпечити дотримання процедури видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району відповідно до затвердженого Порядку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики.

 

 

Голова районної ради                                                             А.В.Боярчук

                                                         

 

 

Зерниченко  2 55 89

Надіслати: до протоколу -1,  постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуторної політики – 1, відділу  містобудування, архітектури та житлово-комунального  господарства РДА-1, РДА – 1, селищній та сільським радам – 30

                                                                       Додаток 1

до рішення районної ради

шостого скликання від 21.01.2015

 

Тимчасовий порядок

видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району

 

1.Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Конотопського району.

2.Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

2.1.будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті  34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

2.2.знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

2.3. ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;

2.4.відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

2.5.проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

2.6.досягнення деревом вікової межі;

2.7.провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

            2.8.ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

3.Видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району здійснюється за актом обстеження комісії про видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Конотопського району затвердженої рішенням Конотопської районної ради.

Видалення зелених насаджень здійснюється на підставі договору про надання послуг з видалення зелених насаджень виконавцем послуг, який укладається між селищною чи сільською радою на території якої буде проведене видалення зелених насаджень  та виконавцем послуг.

 

Виконавцем послуг по видаленню зелених насаджень на території Конотопського району може виступати юридична або фізична особа - підприємець.

4.Підставою для прийняття рішення Конотопською районною радою про створення комісії по обстеженню стану зелених насаджень на території Конотопського району є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) подана в установленому законодавством порядку.

До складу комісії включаються представники підприємств, установ та організацій, власника земельної ділянки (користувача), представники Конотопської районної державної адміністрації, представники органу місцевого самоврядування на відповідній території, спеціаліст Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, інших зацікавлених організацій (в залежності від місця розташування та стану зелених насаджень).

Комісія у п’ятиденний термін після затвердження її складу визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню.

Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості представників організацій, залучених до проведення обстеження.

Після підписання акту, його примірники надаються в організації, представники яких приймали участь в обстеженні, власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.

Комісія, в триденний термін після проведення обстеження зелених насаджень, приймає рішення про необхідність видалення зелених насаджень та надання дозволу на видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

У двотижневий термін після надходження рішення комісії видається розпорядження голови Конотопської районної державної адміністрації про видалення зелених насаджень і наступного дня надається заявнику його копія.

5.Матеріально-грошова оцінка зелених насаджень проводиться (за зверненням) спеціалістами лісогосподарських підприємств на вимогу комісії по вивченню питання.

6.Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

6.1.будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

6.2.знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

6.3.ліквідації наслідків аварійної та надзвичайної ситуації на інженерних мережах;

6.4.відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

6.5.проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

6.6.досягнення деревом вікової межі;

6.7.провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

6.8.ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

6.9.будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій);

7.У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно, з подальшим оформленням акта обстеження, відповідно до пункту 3 цього Порядку.

8.Видалення зелених насаджень на території кладовищ здійснюється за рішенням компетентного органу без сплати їх відновної вартості.

9.Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці, здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

 

 

Заступник голови

районної ради                                                           В.М.Малігон

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Додаток 2

                 до рішення  районної ради

                 шостого скликання від 21.01.2015

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з видалення зелених насаджень

 

 _______________                            _____                                      від __________________

 

                                                                        селищна/ сільська рада, далі «Замовник», в особі голови ______________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та_______________________________, далі «Виконавець», в особі________________________________                     ., що діє на підставі ____________________________з іншої сторони уклали цей Договір про наступне :

 

1.      Предмет Договору

 

«Виконавець» зобов’язується у строк до _________________  надати послуги на вимогу «Замовника» з видалення зелених насаджень у кількості ____ штук, а саме ___________________________ (перелік зелених насаджень по видах),  розташованих на території ________________________________ сільської (селищної) ради  в__________________________________(місце розташування), що знаходиться за межами населеного пункту.

Видалення зелених насаджень проводиться з метою ___________________________________________________________________                            

                                                               (вказати мету)

             

            2.Ціна Договору

 

                         2.1.Отримана в результаті видалення насадження деревина переходять у власність Виконавця в рахунок сплати за виконаний об’єм робіт.

              2.2.Деревина використовується «Виконавцем» на свій розсуд.

              2.3.Дрова, які не використовуються, як сировина переходить у власність Замовника.

3.Права та обов’язки Сторін

 

                3.1.«Замовник» має право :

Вимагати від «Виконавця» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

                3.2. «Виконавець» має право :

Вимагати від «Замовника» дотримання в повному обсязі умов даного Договору.

    3.3.«Замовник» зобов’язаний:

До початку робіт «Виконавцем» забезпечити виготовлення необхідного пакету документів по видаленню зелених насаджень.

                3.4.«Виконавець» зобов’язаний :

3.4.1.Забезпечити видалення зелених насаджень з дотриманням вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, санітарних норм з використанням власної техніки та відповідно підготовлених спеціалістів.

                        3.4.2.Забезпечити наведення санітарного порядку після проведення лісорубних робіт.

                        3.4.3.Здійснити озеленення території, на якій були проведені роботи по видаленню зелених насаджень.

 

4. Відповідальність сторін

 

4.1.За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

4.2.Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

5.Інші умови

 

            Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та закінчується після повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

            Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.

            Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін, один із яких знаходиться у Замовника, другий у Виконавця робіт. Внесення змін до Договору в односторонньому порядку не допускається.

            Усі зміни та доповнення до даного Договору мають бути вчинені у письмовому вигляді шляхом укладання додаткової угоди.

            Визнання окремих положень даного Договору недійсними та/або такими, що втратили чинність, не тягне за собою визнання Договору недійсним.

            Всі спори по даному Договору вирішуються за згодою Сторін або у судовому порядку.

            Інші питання, які не врегульовані умовами даного Договору вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

6. Прикінцеві положення

 

Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

 

5.Реквізити Сторін

 

Замовник

 

Виконавець

_______________________________________________________________________________________

   посада     П.І.Б., підпис

 

_________________________________________________________________________________посада     П.І.Б., підпис

М П

 

М П

 

Заступник голови

районної ради                                                        В.М.Малігон                  

Останнє оновлення ( 26.01.2015 08:05 )