ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

IP Master
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
ПОШУК НА САЙТІ

 

НАШ РАЙОН

ПОСИЛАННЯ
Президент України
 
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської районної ради Сумської області Версія для друку
19.10.2018 00:00


Затверджено

рішенням Конотопської районної

ради сьомого скликання від 19.10.2018

Голова Конотопської районної ради

____________________ А.В.Боярчук

 

19 жовтня 2018 року

(нова редакція)

СТАТУТ

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Конотопської районної ради Сумської області

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

 

1.1. Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської районної ради Сумської області (далі - інклюзивно-ресурсний центр) є установою, яка створена рішенням Конотопської районної ради 08.08.2018 з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 

1.2. Повне найменування українською мовою: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Конотопської районної ради Сумської області за адресою: Україна, 41627, Сумська область, Конотопський район, село Попівка, вулиця Гуденка, 2.

1.3. Скорочене найменування українською мовою: КУ ІРЦ Конотопського району.

1.4. У своїй діяльності комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Конотопської районної ради Сумської області (далі – інклюзивно-ресурсний центр) керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим постановою КМУ від 12.07.2017 № 545(зі змінами), іншими актами законодавства та цим Статутом.

Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

1.5. Засновником інклюзивно – ресурсного центру є Конотопська районна рада Сумської області. Інклюзивно – ресурсний центр є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.

1.6. У своїй діяльності інклюзивно – ресурсний центр підпорядковується засновнику. Уповноваженим органом управління інклюзивно-ресурсним центром є відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

1.7. Працівники інклюзивно-ресурсного центру провадять свою діяльність згідно з законодавством, відповідно до цього Статуту, колективного договору та посадових інструкцій.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ.

 

2.1. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:

2.1.1. проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2.1.2. надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

2.1.3. участь педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

2.1.4. ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі, за згодою їх батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.1.5. ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

2.1.6. надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

2.1.7. надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

2.1.8. консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

2.1.9. надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.1.10. моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

2.1.11. організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

2.1.12. взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

2.1.13. підготовка звітної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою, а також аналітичної інформації для відповідного центру підтримки інклюзивної освіти.

2.2. З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-ресурсний центр зобов’язаний:

2.2.1. у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

2.2.2. вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу управління щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

2.2.3. залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки;

2.2.4. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 

ІІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ.

 

3.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор інклюзивно-ресурсного центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

- свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 «Історія розвитку дитини», затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра.

3.2. Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі - заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

3.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

3.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

3.5. Інклюзивно-ресурсні центри можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

3.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

3.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

3.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру індивідуально за такими напрямами:

- оцінка фізичного розвитку дитини;

- оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

- оцінка когнітивної сфери дитини;

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

- оцінка освітньої діяльності дитини.

3.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

3.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

3.14. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

3.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

3.15.1. Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

3.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.

3.18. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

3.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

3.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

3.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в інклюзивно-ресурсному центрі (сканована копія такого висновку).

3.22. У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

3.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

3.23.1. Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

3.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проводиться у разі:

- переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

- надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого-педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитиною освітньої програми.

3.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації для проведення повторної комплексної оцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі - консиліум).

3.25.1. Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

3.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

3.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО -РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.

 

4.1. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

4.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

- соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

4.2.1. За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

- визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

- надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо).

4.2.2. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і не отримують відповідної допомоги.

4.3. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.

 

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

5.1. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою. На посаду директора інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

5.2. Директор інклюзивно-ресурсного центру:

5.2.1. планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

5.2.3. призначає на посади фахівців інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

5.2.4. створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

5.2.5 розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

5.2.6 забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності інклюзивно-ресурсного центру;

5.2.7 представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.2.8 подає засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

5.3. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечують педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчитель-реабілітолог, а також медична сестра, бухгалтер та господарсько-обслуговувальний персонал.

5.4. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру повинен становити три або більше років.

5.5. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру здійснюється засновником  на конкурсній основі відповідно до Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру відповідно до вимог чинного законодавства.

5.6. Обов’язки фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

5.7. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

5.8. У разі потреби інклюзивно-ресурсний центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладання цивільно-правових угод.

5.9. Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі вводяться такі посади:

- вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

- вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

- практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

- вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

5.10. Посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 200 м2 площі, що прибирається.

5.11. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

5.12. Кількісний склад фахівців інклюзивно-ресурсного центру визначається з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами. У разі потреби можуть бути введені додаткові штатні одиниці, у тому числі у разі, коли кількість дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району) перевищує відповідно 7 тис., інклюзивно-ресурсний центр додатково залучає необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

5.13. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру та режим його роботи затверджуються засновником.

 

VІ. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНКЛЮЗИВНО - РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ.

 

6.1. Управління інклюзивно-ресурсним центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

6.2. Засновник (Конотопська районна рада Сумської області):41607, Сумська обл.м.Конотоп, вул.Соборна 23, визначає уповноваженим органом управління інклюзивно-ресурсним центром - відділ освіти Конотопської районної державної адміністрації.

6.3. Засновник (Конотопська районна рада Сумської області):

6.3.1. приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру, затверджує та змінює його склад, графік роботи, організовує та проводить конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру;

6.3.2. призначає на посаду та звільняє з посади директора інклюзивно-ресурсного центру за погодженням зі структурним підрозділом з питань діяльності ІРЦ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

6.3.3. заслуховує звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру;

6.3.4. залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру;

6.3.5. забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсного центру та організації інклюзивного навчання;

6.3.6. проводять моніторинг виконання рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру підпорядкованими їм закладами освіти.

6.4. Структурний підрозділ  з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, здійснює кординацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру контроль за дотриманням ним актів законодавства.

VІІ. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ.

            7.1. Для організації та обліку роботи фахівці інклюзивно-ресурсного центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:

- річний план роботи інклюзивно-ресурсного центру;

- річний план роботи фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

- щотижневі графіки роботи інклюзивно-ресурсного центру та фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

- звіти фахівців інклюзивно-ресурсного центру про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

- журнал обліку заяв;

- журнал обліку висновків про комплексну оцінку;

- журнал обліку консультацій;

- особові справи дітей, які пройшли комплексну оцінку.

 

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА та ФІНАНСОВО -ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

8.1. Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

8.2. Майно, закріплене за інклюзивно-ресурсним центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування інклюзивно-ресурсного центру здійснюється засновником відповідно до законодавства.

8.4. Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру є кошти державного бюджету, засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

ІХ. ПРИПИНЕННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ.

 

9.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру приймається засновником. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

9.2. Під час реорганізації інклюзивно-ресурсного центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається засновником.

9.3. Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку після погодження із структурним підрозділом з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою.

10.2. З питань, що неврегульовані цим статутом, «Інклюзивно-ресурсний центр» керується чинним законодавством України.

 

Заступник голови районної ради                           І.В. Клігунова

 

 ***

 

Додаток

до рішення районної ради

сьомого скликання від 04.12.2018

 ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу напосаду директора та педагогічних працівників комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр»

 Конотопської районної ради Сумської області

( Далі – Положення)

 

1.Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Конотопської районної ради Сумської області (далі – КУ ІРЦ Конотопського району).

2.Директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Конотопської районної ради Сумської області (далі – КУ ІРЦ Конотопського району) призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі засновником та уповноваженим органом відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) за погодженням Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Педагогічні працівники комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Конотопської районної ради Сумської області (далі – КУ ІРЦ Конотопського району) призначаються на посади директором КУ ІРЦ Конотопського району на конкурсній основі.

3.Конкурс повинен проводитися з дотриманням принципів:

- законності;

- прозорості;

- забезпечення рівного доступу;

- недискримінації;

- доброчесності;

- надійності та відповідності методів оцінювання.

4.Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про оголошення, конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

-  проведення іспиту та визначення його результатів;

-  проведення співбесіди та визначення її результатів;

-  визначення переможця конкурсного відбору;

-  оприлюднення результатів конкурсу.

5.Конкурс оголошується та проводиться засновником або уповноваженим ним органом управління відділом освіти Конотопської районної державної адміністрації.

6.Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті відділу освіти : osvitaknt.gov.ua; не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

7.Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження КУ ІРЦ Конотопського району;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі - претенденти);

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

8.Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

9.Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

- копію паспорта громадянинаУкраїни;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурс і інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

10.Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється відділом освіти.

11.У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

12.У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється відділом освіти.

13.Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

14.Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються відділом освіти про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

15.Для проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників відділом освіти утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб.

Головою конкурсної комісії на посаду директора може бути заступник голови районної ради або заступник голови районної державної адміністрації.

До складу конкурсної комісії на посаду директора також входять начальник відділу освіти  районної державної адміністрації, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Головою конкурсної комісії на посаду педагогічних працівників може бути начальник відділу освіти.

До складу конкурсної комісії на посаду педагогічних працівників також входять, директор інклюзивно-ресурсного центру, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров’я, закладів (установ) соціального захисту та представники громадськості.

16.Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

17.Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводитися за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Конотопської районної ради Сумської області (додаток 1 Положення).

18.Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 17 цього Положення.

19.Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш як 1 година 20 хвилин.

20.Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

21.Члени конкурсної комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 20 цього Положення.

22.Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

23.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

24.Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді  може використовуватись така система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

25.Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 2 Положення).

26.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

27.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства (додаток 3 Положення).

28.Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 4 Положення).

29.Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

30.Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

31.Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати його отримання.

32.Після отримання висновку засновник або відділ освіти надсилає документи до Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації для погодження претендента на посаду директора КУ ІРЦ Конотопського району та рекомендує засновнику укласти з ним контракт. У разі відповідності вимогам законодавства щодо освітнього рівня, відповідного стажу роботи претендента та відсутності заперечень від інших претендентів, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації упродовж 10 днів з моменту отримання висновку від відділу освіти погоджує претендента.

33.За умови відсутності заперечень від інших претендентів на посаду педагогічних працівників директор інклюзивно-ресурсного центру призначає на посаду педагогічних працівників відповідно до вимог законодавства про працю.

34.Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсний відбір;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

34.Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.

35.Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті відділу освіти не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

Заступник районної ради                                       І.В.Клігунова

Додаток 1 Положення

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду директора та

педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Конотопської районної ради Сумської області

-         Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

-         Право дітей з особливими освітніми потребами (далі - ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

-         Порядок організації інклюзивного навчання: у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами).

-         Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами). Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

-         Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

-         Причини порушень психофізичного розвитку.

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху

     (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору(сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

-         Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.

-         Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

-         Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

 

 Додаток 2 Положення

                                                                             ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат № 1

Вимоги

 

 

Вимоги

 

 

Вимоги

 

 

Вимоги

 

 

Вимоги

 

 

Член комісії       ______________                                  _____________________

                                           (підпис)                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 3 Положення

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

Прізвище,

ім'я та по батькові кандидата

Види оцінюва

ння

Вимоги

Оцінка члена

комісії N 1

Оцінка члена

комісії N 2

Оцінка члена

комісії N 3

Оцінка члена

комісії N 4

Оцінка члена

комісії N 5

Середній бал

Кандидат

 № 1

Іспит

знання законодавства

в сфері освіти дітей ООП

 

 

 

 

 

 

 

знання основ спеціальної педагогіки

 

 

 

 

 

 

знання основ управління закладом освіти

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член комісії         ______________                               _____________________

                                                 (підпис)                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

 Додаток 4 Положення

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член комісії        ______________                               _____________________

                                            (підпис)                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

   

  -Інформаційна довідка про діяльність підприємства


 


 

Останнє оновлення ( 15.07.2020 14:46 )
 
< Попер.
 

 Голова конотопської районної ради 

 ГОЛОВА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

БОЯРЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

  Ви можете скористуватись цим сервісом для відправки нам листа

  Адресат:
  

  Ваше iм'я:
  

  Ваш e-mail:
  

  Текст листа:
  
  
  

ОПИТУВАННЯ

Ваша думка про роботу сайту

КАЛЕНДАР НОВИН

«Вересень 2020 
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
СТАТИСТИКА

free counters

 
 
 
 
завантаження...
 

 

 
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ РАДИ
НОВИНИ В УКРАЇНІ
завантаження...

     
 
Copyright ©  2009 Конотопська районна рада. м. Конотоп, Сумська обл., Україна  

DEVELOPED by IP MASTER 

 
 
home contact search contact search
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100